Tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego

Dokumenty przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego są przyjmowane przez urzędy, organy administracji państwowej i traktowane na równi z ich odpowiednikami sporządzonymi w języku polskim. Tłumaczenia przysięgłe od tłumaczeń zwykłych odróżnia pieczęć, która potwierdza wykonanie przekładu zgodnie z ustawą o tłumaczach przysięgłych.

Tłumaczenia poświadczone gwarantują najwyższą jakość. Usługa musi być wykonana rzetelnie i profesjonalnie. Tłumaczenia przysięgłe mogą wykonywać jedynie osoby znajdujące się na liście Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecność w rejestrze gwarantuje, że dokumenty, umowy lub certyfikaty nie będą zawierały błędów językowych i zachowają swój sens.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tłumaczeń przysięgłych. W przypadku pism urzędowych jest to wymóg prawny, aby tłumaczenie zostało sporządzone przez tłumacza przysięgłego. W przypadku innych dokumentów, typu umowy czy sprawozdania finansowe, tłumaczenie przysięgłe nadaje tłumaczeniu „wyższą rangę”. Korzystając z usług tłumacza przysięgłego z miejscowości Warszawa zyskują Państwo pewność i gwarancję rzetelności oraz terminowości wykonania przekładu dokumentów urzędowych, finansowych i prawnych.

Tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe) mogą być wykonywane jedynie przez tłumaczy z odpowiednimi uprawnieniami wpisanych na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły w swojej pracy musi kierować się szczegółowymi wytycznymi w zakresie sporządzania takich tłumaczeń, które są podane w ustawie o tłumaczach przysięgłych. Każde takie tłumaczenie, pisemne i ustne, tłumacz ma obowiązek rejestrować w repertorium tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie pisemne opatrzyć swoją pieczęcią i podpisem. Dokumenty, które wymagają tłumaczenia poświadczonego, to z reguły dokumenty urzędowe, certyfikaty, świadectwa, dyplomy, dokumenty rejestracyjne pojazdów, dokumenty spółek, oraz wiele innych. Tłumaczenie poświadczone pisemne wycenia się na podstawie znaków w dokumencie przetłumaczonym, a nie jak w przypadku tłumaczeń zwykłych w dokumencie źródłowym. Jedna strona przeliczeniowa tłumaczenia poświadczonego wynosi 1125 znaków ze spacjami i jest ona określona ustawowo.

  • Wszystkie zlecenia są wyceniane indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania tekstu.
  • Ceny tłumaczeń pisemnych przysięgłych zaczynają się od 40 zł netto za stronę.
  • Strona tłumaczeniowa obejmuje 1125 znaków ze spacjami.
  • Do ceny należy doliczyć 23% stawkę VAT.