Tłumacz przysięgły języka angielskiego


Jestem tłumaczką przysięgłą języka angielskiego wpisaną na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod numerem TP/139/13, oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Uprawnienia tłumacza przysięgłego uzyskałam w 2013 r. ale tłumaczeniami zajmuję się od kilkunastu lat.

Wykonuję tłumaczenia pisemne i ustne dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. W ramach tłumaczeń przysięgłych wykonuję tłumaczenia wszelkich dokumentów urzędowych, finansowych i prawnych. Tłumaczenia ustne, w których się specjalizuję, to tłumaczenia podczas czynności notarialnych, w Urzędzie Stanu Cywilnego, na praktycznych egzaminach na prawo jazdy, czy też na spotkaniach biznesowych i posiedzeniach zarządu spółek. Tłumaczę również pisemnie i ustnie dla sądów, prokuratury, Policji i organów administracji publicznej.

Gwarantuję Państwu najwyższą jakość tłumaczeń, niezawodną terminowość, poufność przekazanych informacji i profesjonalną obsługę. Zapraszam do zapoznania się z szczegółami mojej oferty i do kontaktu.

Tłumaczenia przysięgłe język angielski - oferta


Tłumaczenia przysięgłe


Akty urodzenia / Akty małżeństwa / Akty zgonu / Świadectwa szkolne / Świadectwo dojrzałości / Dyplomy wyższych uczelni / Suplementy do dyplomu / Zaświadczenia o niekaralności / Dokumenty do rejestracji samochodów

Tłumaczenia Prawnicze


Dokumenty spółek / Wyciąg z KRS / REGON, NIP / Umowy spółki / Umowy handlowe / Pełnomocnictwa / Sprzedaż udziałów / Wyroki / Pisma procesowe / Opinie prawne

Tłumaczenia Finansowe


Sprawozdania finansowe / Dokumentacja cen transferowych / Deklaracje podatkowe / Wyciągi bankowe / Dokumentacja do kredytów – umowy, BIK, itp. / Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego / Zaświadczenia z ZUS / PIT’y, Polisy ubezpieczeniowe

Tłumaczenia Ustne


Spotkania biznesowe / Posiedzenia zarządu spółek / Czynności notarialne / Egzaminy praktyczne na prawo jazdy / Śluby cywilne

Tłumaczenia Techniczne


Karty charakterystyki / Instrukcje obsługi / Tłumaczenia z dziedziny przeciwpożarowej

Tłumaczenia Medyczne


Wyniki badań / Wypisy ze szpitala / Opisy zabiegów / Zwolnienia lekarskie

Tłumaczenia specjalistyczne

Wyślij plik do wyceny